ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในฝ่ายวิชาการ (อ่าน 31) 08 ก.พ. 61
ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในฝ่ายวิชาการ (อ่าน 180) 01 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม (อ่าน 98) 01 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จะสอบราคาราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบจั (อ่าน 166) 13 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ E-SMART ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1296) 03 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรื่องประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด (อ่าน 309) 21 ธ.ค. 59
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27(พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (อ่าน 267) 21 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ล/๒๗ (พิเศษ) (อ่าน 499) 28 พ.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 1074) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 2045) 02 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2559 (อ่าน 604) 25 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 756) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลนักเรียนม.4 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (อ่าน 484) 14 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (โควต้าโรงเรียนเดิม) ชั้น ม.4 (อ่าน 597) 10 มี.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 830) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1000) 09 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4(ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 541) 29 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1(ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 663) 29 ก.พ. 59
คำสั่งกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 505) 18 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 559) 04 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 384) 02 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 372) 29 พ.ค. 58
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 577) 27 พ.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 923) 06 เม.ย. 58
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1504) 06 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 528) 03 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 590) 03 เม.ย. 58
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 686) 05 มี.ค. 58
ประกาศผลประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา (อ่าน 978) 05 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 426) 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 721) 25 ก.พ. 58
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทนักเรียนชั้นมัธ (อ่าน 617) 20 ก.พ. 58
ใบสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 (อ่าน 938) 08 ก.พ. 58
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 531) 05 ก.พ. 58
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 699) 05 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อ่าน 337) 05 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครยาม (อ่าน 652) 05 พ.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้างสอนภาษาไทย (อ่าน 479) 30 พ.ค. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย (อ่าน 1097) 21 พ.ค. 57
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน (อ่าน 453) 08 พ.ค. 57