ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4) 21 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6) 21 ม.ค. 62
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 87) 30 ต.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 72) 29 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 353) 20 ต.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 257) 22 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายวิชาการ (อ่าน 550) 17 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 1048) 10 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 267) 09 เม.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (อ่าน 273) 06 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงอาหารโรงเรียน (อ่าน 352) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 227) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 1824) 03 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 463) 30 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 369) 30 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 361) 27 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (อ่าน 721) 19 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1471) 14 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 916) 14 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม (อ่าน 507) 26 ก.พ. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในฝ่ายวิชาการ (อ่าน 325) 08 ก.พ. 61
ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในฝ่ายวิชาการ (อ่าน 472) 01 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จะสอบราคาราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบจั (อ่าน 443) 13 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ E-SMART ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1714) 03 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรื่องประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด (อ่าน 554) 21 ธ.ค. 59
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27(พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (อ่าน 554) 21 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ล/๒๗ (พิเศษ) (อ่าน 768) 28 พ.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 1357) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 2313) 02 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2559 (อ่าน 820) 25 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 968) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลนักเรียนม.4 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (อ่าน 709) 14 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (โควต้าโรงเรียนเดิม) ชั้น ม.4 (อ่าน 825) 10 มี.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1040) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1242) 09 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4(ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 767) 29 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1(ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 900) 29 ก.พ. 59
คำสั่งกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 708) 18 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 765) 04 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 586) 02 มิ.ย. 58