ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้พัฒนาตนเองในด้านการศึกษาพระธรรมและเข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ณ สนามสอบโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2565,11:37   อ่าน 421 ครั้ง