ภาพกิจกรรม
ต้อนรับผู้อำนวยการวิรัช วันบรรเจิด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการวิรัช วันบรรเจิด เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชาลี นาคเอี่ยม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นายอำนวย อภิชาติตรากูล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นายมานิตย์ นาคเมือง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร สจ.สันติ ทวดเสนา สมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร นายแสน ผิวลออ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธารี ศิริพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นายหาญ หงษ์ยนต์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ดร.สุรพล พิมพ์สอน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปีราษฎร์รังสรรค์
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2565,11:17   อ่าน 154 ครั้ง