ภาพกิจกรรม
บายศรีสุ่ขวัญ E-SMART
วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการทักษะอาชีพ จากพี่สู่น้อง E-SMART และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ โดยมี ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,22:35   อ่าน 205 ครั้ง