ภาพกิจกรรม
เยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้จัดโครงการ เยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,18:49   อ่าน 337 ครั้ง