ภาพกิจกรรม
ลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 13 - 15 มกราคม 2561 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี บุญเพชร ด้วงมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2561,23:07   อ่าน 168 ครั้ง