รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
640 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน   ตำบลคลองขลุง  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055-781587 และ 055-781589
Email : klongkhlung@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :