ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

1️.นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การทำข้อสอบให้ครบถ้วน
2️.นำบัตรเข้าห้องสอบมายื่นต่อครูผู้คุมสอบ
3️.นักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้นำผลสอบ O-Net มายื่น ให้นำมาส่งที่ห้องวิชาการในวันสอบด้วยค่ะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 550 ครั้ง