ภาพกิจกรรม
ติว O-NET ภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษพิชิตฝัน หลักสูตร O-NET & GAT ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากร อ.สุวคนธ์ อินป้อง (อ.เก๋) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล พิมพ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,15:10   อ่าน 49 ครั้ง