ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรภาษาไทย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุรพล พิมพ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ เด็กหญิงวิลาสินี สิงห์วี และ เด็กหญิงสุกัญญา ปราสาทชัย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันปรากฏกวีศิลป์ ประเภททีมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,15:10   อ่าน 49 ครั้ง