ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลคลองขลุง ณ บริเวณหน้าห้องโสตทัศนศึกษา

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,15:09   อ่าน 46 ครั้ง