ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศบูรณาการ
วันที่ 16 มีนาคม 2563 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้ระดับเขตพื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสมบัติ ตันเจริญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการนิเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,22:36   อ่าน 224 ครั้ง