ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,22:29   อ่าน 245 ครั้ง