ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดยมี ดร.มานิตย์ นาคเมือง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,22:28   อ่าน 195 ครั้ง