ภาพกิจกรรม
อบรมทักษะกีฬา
วันที่ 26 กันยายน 2562 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะกีฬา โดยศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ---------------------- ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/193cdp0WxLLqc-lwVSDZdwqreP0lCS0Lv?usp=sharing
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,11:06   อ่าน 42 ครั้ง