ภาพกิจกรรม
อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้รับการให้ความรู้โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้มีนายณัฐพงษ์ กล้าหาญ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขลุงเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีบุญเพชร ด้วงมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,10:04   อ่าน 35 ครั้ง