ภาพกิจกรรม
อบรมคอมพิวเตอร์ 62
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2562 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมการเขียนโปรแกรม Kid Bright พื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีครูวิชาญ เขียวสวาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1qVqc49EfjhwnZP34g_7YJrW7-Rxz_Vmd?usp=sharing
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,10:02   อ่าน 36 ครั้ง