ภาพกิจกรรม
มอบวุฒิบัตร ม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยมีนายวิฑูรย์ พานชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กล่าวรายงาน และคณะครู นักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2561,23:08   อ่าน 227 ครั้ง