ภาพกิจกรรม
วันอาเซียน วันที่ 2 สิงหาคม 2560
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนของแต่ละระดับชั้น
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:00   อ่าน 292 ครั้ง