ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทย์ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและจัดการแสดง Science Show เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนายวิฑูรย์ พานชัย รองผู้อำนวยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและจัดการแสดง Science Show เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนายวิฑูรย์ พานชัย รองผู้อำนวยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและจัดการแสดง Science Show เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนายวิฑูรย์ พานชัย รองผู้อำนวยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร


โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:30   อ่าน 394 ครั้ง