ภาพกิจกรรม
ชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรั้พยากรธรรมชาติ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนคลุงขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2560,22:07   อ่าน 293 ครั้ง