ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.74 KB 49
ซื้อคุรุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการและห้องเรียนพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.56 KB 65
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ RAR Archive ขนาดไฟล์ 935.49 KB 60
ประกาศรับนักเรียน
ประกาศรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 724
ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 276
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.6 KB 165
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ E-SMART 253
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ E-SMART 106
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนทั่วไป 191
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนทั่วไป 55
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 31
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 133