ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เปิดรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทางได้แก่
    1. ร้องเรียนด้วยตนเอง

    2. ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของโรงเรียน จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เลขที่ 640 หมู่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120

    3. ทางอีเมลล์ Klongkhlung@gmail.com

    4. เบอร์โทรศัพท์ 055-781589 ต่อ 111

    5. กล่องรับเรื่องร้องเรียน (บริเวณสำนักงานปกครอง หน้าโรงเรียน)