ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
28 ม.ค. 59 ถึง 30 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 วันที่ 28 ม.ค.59
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 วันที่ 28-29 ม.ค.59
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 วันที่ 28-30 ม.ค.59

14 ธ.ค. 58 ถึง 16 ธ.ค. 58 กีฬาภายใน "ราษฎร์รังสรรค์เกมส์"
28 ก.ค. 58 รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
04 ก.ค. 58 ทอดผ้าป่าเครือข่ายผู้ปกครอง
24 ก.พ. 58 ถึง 26 ก.พ. 58 สอบปลายภาค ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2557
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557
02 ม.ค. 58 วันหยุดชดเชยปีใหม่
01 ม.ค. 58 วันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 57 วันสิ้นปี
24 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 กีฬาสี "ราษฎร์รังสรรค์เกมส์"
05 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาค ชั้น ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2556
ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิชาการ
26 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาค ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556
ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิชาการ